Wie zijn we ?

 

Diplome (c)Pexels
©Pexels

 

BeLymph

BeLymph heeft tot doel patiënten met een lymfoedeem en de gezondheidswerkers die het lymfoedeem behandelen voor te lichten over de beste behandeling van dit lymfoedeem in het licht van de meest recente wetenschappelijke, klinische en technische kennis op het gebied van de lymfologie. Het spreekt vanzelf dat de veiligheid, gezondheid en levenskwaliteit van de patiënt hierbij centraal staan.

Voor een meer uitgebreide uitleg over BeLymph: zie charter van BeLymph.

 

Organigram van Belymph

BeLymph bestaat uit een Raad van Bestuur en uit vier Raadgevende Comités.

De Raad van Bestuur van BeLymph bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris alsmede uit de voorzitters van de Raadgevende Comités. Zij vergaderen minstens zes keer per jaar.

De vier Raadgevende Comités zijn het Patiënten Comité, het Wetenschappelijke Comité, het Klinische Comité en het Technische Comité. Het Patiënten, Wetenschappelijke en Klinische Comité bestaan telkens uit een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris en maximaal vier leden. Het Technische Comité bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter en secretaris en een niet-gelimiteerd aantal leden. Zij vergaderen minstens vier keer per jaar.

BeLymph heeft twee soorten leden, met name de volledige leden en steunende leden.

De volledige leden van BeLymph hebben een uitvoerende functie binnen de Raad van Bestuur en/ of binnen één van de vier Raadgevende Comités. De steunende leden zijn patiënten, artsen, kinesitherapeuten, verplegers en andere gezondheidswerkers of personen met interesse in de lymfologie. De steunende leden hebben geen uitvoerende functie in BeLymph. Zij ontvangen echter wel informatie over diagnose, evaluatie, preventie en behandeling van lymfoedeem. Alle personen die belangstelling tonen voor de doelen van BeLymph en hun lidgeld hebben betaald, kunnen steunend lid worden.

De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle volledige en steunende leden. Deze vindt minstens één maal per jaar plaats.

RAAD VAN BESTUUR
Liesbeth Vandermeeren Nele Devoogdt Sophie Vankerckhove An De Groef

Dr. Liesbeth Vandermeeren

Voorzitter van BeLymph

Prof. Dr. Nele Devoogdt

Ondervoorzitter van BeLymph

Mevr. Sophie Vankerckhove

Penningmeester van BeLymph

Dr. An De Groef

Secretaris van BeLymph

Mary Coronel Sarah Thomis Jean Paul Belgrado Jean Baptiste Valsamis

Mevr. Mary Coronel

Dr. Sarah Thomis

Dhr. Jean-Paul Belgrado

Dr. Jean-Baptiste Valsamis

       
PATIENTEN
COMITÉ
KLINISCHE
COMITÉ
WETENSCHAP-
PELIJKE COMITÉ
TECHNISCHE
COMITÉ
Mary Coronel Sarah Thomis Jean Paul Belgrado Jean Baptiste Valsamis

Mevr. Mary Coronel

Voorzitter Patienten Comité

Dr. Sarah Thomis

Voorzitter Klinische Comité

Dhr. Jean-Paul Belgrado

Voorzitter Wetenschappelijke Comité

Dr. Jean-Baptiste Valsamis

Voorzitter Technische Comité

  Dina Hertens Nick Gebruers  
 

Dr. Dina Hertens

Ondervoorzitter Klinische Comité

Prof. Dr. Nick Gebruers

Ondervoorzitter Wetenschappelijke Comité

 
  Liesbeth Vandermeeren Nele Devoogdt  
 

Dr. Liesbeth Vandermeeren

Voorzitter van BeLymph

Prof. Dr. Nele Devoogdt

Ondervoorzitter van BeLymph

 
  Sonja Vlayen Sophie Vankerckhove  
 

Mevr. Sonja Vlayen

Mevr. Sophie Vankerckhove

Penningmeester van BeLymph

 
  Vickie Van Besien Hanne Verbelen  
 

Mevr. Vickie Van Besien

Dra. Hanne Verbelen

 
    Dina Hertens  
   

Dr. Dina Hertens

 

Log In