[automatisch vertaling]

Het beheer en de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden beschermd in het bijzonder door de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Naar aanleiding van het gebruik van de site www.belymph.org kunnen de volgende gegevens verzameld: URL verbindingen via welke de gebruiker de locatie benaderd, ISP van de gebruiker , het Internet protocol (IP) adres van de gebruiker.

In het algemeen wordt de gebruiker niet verplicht om ons hun persoonsgegevens te geven bij een bezoek aan de site www.belymph.org.
Echter, voor bepaalde diensten aangeboden door de site, pr bijvoorbeeld bij het invoeren van gegevens in online formulieren, kan de gebruiker gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken, zoals naam, titel, bedrijfsnaam, e-mailadres, nummer telefoon, etc.
De gebruiker kan weigeren om persoonlijke gegevens, maar wordt over het gebruik van locatiediensten beperkt.

In elk geval verzamelt BeLymph persoonlijke informatie over de gebruiker en de interne behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site. De gebruiker bepaalt dat informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer zich het uitvoeren om vast te leggen. Er wordt dan gezegd dat de gebruiker van de site of niet de verplichting om dergelijke informatie te verstrekken.

Er worden geen persoonlijke gegevens van gebruikers van de site wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, geruild, overgedragen of verkocht aan steun aan anderen.

Verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend voor intern gebruik, de site is niet www.belymph.org vertelde de Commissie voor de Bescherming van de Privacy Commissioner (OPC).

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, worden de gebruikers geïnformeerd dat ze recht hebben toegang tot en rectificatie van persoonlijke informatie over hen en een recht van verzet. Deze rechten worden uitgeoefend op schriftelijk verzoek aan:

BeLymph
UMC Sint-Pieter– Université libre de Bruxelles - Kliniek voor Lymfologie
Cellebroersstraat 11-13
1000 Brussel België
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Site gebruikers wordt verwacht dat de Belgische wet respecteren van 8 december 1992, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998. Bovendien moeten ze zich onthouden, met betrekking tot de informatie die zij toegang tot het verzamelen, vastleggen, of vervorming gebruiken en, in het algemeen, elke handelen waarschijnlijk om de privacy of reputatie van individuen schenden.

Log In