Brussel, 25 maart 2017

Verslag BeLymph symposium 25 maart 2017

Symposium 2017 publicOp 25 maart 2017 vond in Brussel het eerste Belymph-symposium plaats. In de voormiddag stonden tal van nationale en internationale sprekers de clinici en onderzoekers te woord.

De voormiddag startte met een verwelkoming en introductie door Dr. Liesbeth Vandermeeren, voorzitter van Belymph. Daarna was het aan Jean-Paul Belgrado om de eerste presentatie rond anatomie van het lymfatisch systeem te geven. Naast de alom gekende baan van Mascagni, maakte hij het publiek attent op nog andere alternatieve wegen voor lymfetransport namelijk de baan van Ciucci en de baan van Caplan.

In de eerste sessie die voorgezeten werd door Prof. Dr. Nele Devoogdt en Prof. Dr. Nick Gebruers gaf Prof. Dr. Vaughan Keeley uit Groot-Brittanië een presentatie over de diagnose van lymfoedeem. Hij omschreef daarbij de term “chronisch oedeem”, die meer omvat dan enkel lymfoedeem. Deze term omvat naast lymfoedeem ook veneus oedeem, lipoedeem, oedeem geassocieerd met immobiliteit enz… De etiologie van chronisch oedeem is dan ook heel divers, vandaar het belang van een correcte diagnose. Hij benadrukte nogmaals de revisie van wet van Starling.

Dr Vandermeeren
Dr. Liesbeth Vandermeeren
JP Belgrado
Jean-Paul Belgrado
Pr Dr Keeley
Prof. Dr. Vaughan Keeley

Jean-Paul Belgrado sprak vervolgens over lymfofluoroscopie. Met behulp van beeldmateriaal werden de toepassingen van lymfofluoroscopie duidelijk gemaakt. Ten eerste kan het gebruikt worden om de kwaliteit van de manuele lymfedrainage te controleren. Ten tweede kan er via lymfofluoroscopie nagegaan worden welke lymfevaten functioneel zijn. Op deze manier kan er een mapping van het lymfestelsel gebeuren en kan de behandeling op maat van de patiënt worden aangepast. Een derde toepassing van lymfofluoroscopie is de architecturale schade van het lymfestelsel opmeten om secundair lymfoedeem vroeg te detecteren en op die manier preventief te kunnen behandelen.

Tijdens de pauze hadden alle aanwezige deelnemers de tijd om de standen van de sponsors te bezoeken, die eveneens talrijk aanwezig waren op dit symposium.

Pr Dr Devoogdt
Prof. Dr. Nele Devoogdt
Pr Dr Quéré
Prof. Dr. Isabel Quéré
Pr Dr Gebruers
Prof. Dr. Nick Gebruers

Prof. Dr. Nele Devoogdt besprak na de pauze de rol van manuele lymfedrainage bij de behandeling van lymfoedeem. Internationaal wordt al langer de decongestieve lymfatische therapie (DLT) als belangrijkste therapie naar voor geschoven voor de behandeling van patiënten met lymfoedeem. Deze therapie bestaat uit compressietherapie, oefentherapie, huidzorg en manuele lymfedrainage (MLD). Echter, onderzoek toont aan dat het voordeel van de manuele lymfedrainage eerder beperkt is. De vraag wordt dan ook gesteld of manuele lymfedrainage nog zijn plaats heeft binnen de behandeling van lymfoedeem. Prof. Dr. Devoogdt besprak de nadelen van de traditionele manier van MLD en nadien de nieuwe lymfofluoroscopie gestuurde manuele lymfedrainage. Prof. N. Devoogdt besprak de huidige wetenschappelijke studie die beide manieren van MLD vergelijkt. Het onderzoek is een samenwerking tussen UZ Leuven, UZA en UMC Sint-Pieter. Patiënten met lymfoedeem van de arm kunnen nog steeds deelnemen aan het onderzoek.

Dr Hertens
Dr. Dina Hertens
Coronel
Mevr. Mary Coronel
Pr Dr Liebens
Prof. Dr. Fabienne Liebens

Als afsluiter van de wetenschappelijke voormiddag was Prof. Dr. Isabel Quéré uit Frankrijk aan het woord. Zij vestigde onze aandacht op een ander aspect binnen de behandeling van lymfoedeem. Onderzoek in Frankrijk toont aan dat patiënten die mooie resultaten behalen tijdens hun behandeling niet altijd even gelukkig zijn en geen goede levenskwaliteit hebben. Wij als onderzoekers moeten ook aandacht hebben voor de sociale, financiële en emotionele impact van de behandeling op onze patiënten. Vooral de kosten voor de behandeling, het vervoer en het materiaal kunnen zwaar doorwegen en lopen op tot 254 euro per jaar. Prof. Dr. Quéré benadrukt het belang van goede voorlichting en advisering van de patiënt inzake terugbetaling. Zij ziet hierin een belangrijke rol voor de overheden. Om af te sluiten bespreekt Prof. Dr. Quéré het belang van de ILF-organisatie. Dankzij deze organisatie is internationale samenwerking mogelijk en dit is noodzakelijk voor onderzoek, diagnose en ontwikkeling van nieuwe technieken binnen de behandeling van lymfoedeem.

Borremans
Mevr. Annie Borremans
Verhagen
Getuigenis van Nele Verhagen

Van Besien
Mevr. Vickie Van Besien

Na een heerlijke lunch stond de namiddag in het teken van de patiënten. Deze sessies werden parallel in het Nederlands en het Frans aangeboden en werden voorgezeten door dr. Dina Hertens, Mary Coronel, Prof. Dr. Fabienne Liebens en Jean-Paul Belgrado. Annie Borremans en Nele Verhagen gaven een patiënten getuigenis en ook enkele gezondheidswerkers gaven hun expertise weer over de oedeembehandeling op maat van de patiënt. Prof Dr. Nick Gebruers en Prof. Dr. Nele Devoogdt gaven in een inleidend gedeelte uitleg over de congestieve behandeling van lymfoedeem bestaande uit manuele lymfedrainage, compressie, huidzorg en oefentherapie. Op enkele van deze pijlers werd nog dieper in gegaan. Jean-Paul Belgrado gaf een presentatie over de rol van bandageren, Prof. Dr. Nele Devoogdt over manuele lymfedrainage en Vickie Van Besien en Kevin Dusart gaven een presentatie over de rol van fysieke activiteit in de behandeling van lymfoedeem. Dr. Sarah Thomis besprak daarnaast de mogelijke chirurgische behandelingen voor lymfoedeem en Dr. Liesbeth Vandermeeren de toepassing van lymfofluoroscopie. Tijdens deze presentaties was er ruimte voor interactie en discussie, wat dit een zeer leerrijke namiddag maakte.

Dr Thomis
Dr. Sarah Thomis
Dussart
Dhr. Kevin Dusart

Pause
Pauze

Belymph wenst graag alle aanwezigen te bedanken voor hun interesse en bijdrage aan dit meer dan geslaagde symposium. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de moderatoren en alle sprekers. Hopelijk mogen we jullie allemaal ook bij de volgende editie van het Belymph symposium ontvangen.

THANKS TO OUR SPONSORS

 

sponsors white